Mobilní stroje

Odolné snímače pro těžké práce zajistí úspěch pouze tehdy, když se spojí bezpečnost, účinnost a spolehlivost. Monitorování stability plošiny, umístění ramen výložníku nebo trhacího zařízení jsou nejčastěji snímané prvky. Aby byly senzory účinné, musí vydržet roky nárazů, otřesů, vibrací, extrémních teplot a nepříznivého počasí. Certifikované senzory pro výbušná prostředí, SIL2 pro bezpečný provoz, IP69K, odolné vůči tlaku a teplotě.

Stavební stroje

Jeřáby, nakladače a další stavební stroje musí být bezpečné, účinné a spolehlivé. Polohování má zásadní význam a k odstranění chyb se často používají nadbytečné systémy. Pro splnění tohoto požadavku se kodéry IXARC SIL-2 skvěle hodí a kombinují potřebná měření s vhodným výstupem.

Získávání nerostných surovin

Všude tam, kde jsou značné koncentrace hořlavých kapalin, výbušných par nebo prachu, existuje riziko náhodných požárů a výbuchů. V dolech, chemických závodech, ropném a plynárenském průmyslu, stejně jako v mlýnech, dřevařských nebo cukrovarnických provozech. Jakékoli zařízení, které bude pracovat v oblastech s nebezpečím požáru nebo výbuchu, by mělo mít certifikaci ATEX a IECEx. Tyto normy poskytují záruku, že zařízení bylo speciálně navrženo, vyrobeno a testováno, aby za těchto podmínek fungovalo bezpečně.

Výložníky a jeřábová ramena

Stroje s dlouhými výložníky jako betonová čerpadla nebo hasičské vozy mají velké množství kloubů a os otáčení. Snímače POSITAL se používají přímo na otočných kloubech pro aktivní tlumení výložníku. Na výškových stavbách je často nutné čerpat čerstvý beton přes vysoké překážky, drsné podmínky jsou také uvnitř i vně betonových čerpadel a čištění strojů tlakovými vodními proudy.

Jeřáby

Jeřáby a další nakládací stroje musí být ovládány bezpečně a přesně – polohování má zde ústřední význam. Struktura kodérů IXARC SIL-2 zajišťuje, že nedochází k žádným chybám.

Vrtací stroje

Vrtné soupravy, kolesová rýpadla a mobilní kladiva jsou vystaveny drsným podmínkám prostředí. V těchto prostředích jsou kodéry s certifikací ATEX zvláště vhodné k zajištění přesné polohy vrtacích hlav a vrtacích stožárů. Robustní snímače náklonu TILTIX s jednoosým a dvouosým rozsahem měření umožňují přesné úhly vrtání a konstantní polohování ramen.

 

Dráha - lineární pohyb

Sledování lineárního pohybu, popřípadě rychlosti je ve strojírenství základním kamenem téměř všech konstrukčních sestav. Díky možnosti přiřadit dráze nebo úhlové poloze kdykoli přesnou a jednoznačnou hodnotu, staly se lineární snímače jedním z nejdůležitějších vazebních prvků mezi mechanickou konstrukcí stroje a řídícím systémem. Snímacích principů je celá řada. V naší nabídce jsou to snímače lankové, tedy kontaktní a snímače magnetostrikční, bezkontaktní. Obě varianty mají své přednosti i zápory.

Principy

Hladina

Snímače hladiny pracují na spolehlivém a ověřeném plovákovém principu. Každý plovák má v sobě magnet. Jeho magnetické pole způsobí ve vlnovodu (uvnitř tyče) deformaci. Viz magnetostrikční princip měření. Tento způsob má řadu předností. Umožňuje uživatelům jedním senzorem měření hladiny, rozhraní hladin, teploty, objemu a je vybaven alarmem vysoké hladiny!

Principy

Rotační pohyb

Snímače pracující na optickém, magnetickém a kapacitním principu. S vysokou odolností proti rázům a vibracím. K dispozici je volitelná povrchová úprava z nerezové oceli

Inkrementální kodéry

Libovolný počet pulsů až do 16 384 pulsů na otáčku
Flexibilní škálování a funkčnost
Kompaktní provedení do Ø 36 mm

Absolutní kodéry

Polohujte hodnoty i v případě výpadku napájení
Technologie Wiegand – není potřeba záložní baterie

Principy

Náklon

Mikro mechanický polovodičový mechanismus - změnou náklonu je způsoben rozdíl v kapacitě mezi kondenzátorovými deskami. Je umožněn tříosý směr měření úhlu.

Principy

Zabezpečení prostor

Automatická sekční vrata pro privátní i průmyslový sektor vyžadují použití různých ochranných senzorů a příslušenství, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz. Produktová řada VITECTOR nabízí řešení pro všechny podmínky při snímání a monitorování těchto systémů.

Principy

© Copyright 2024 ALPHA international s.r.o.

Tomuhle webu dodali šťávu v: