Ropa a plyn

Manipulace s potrubím

Výrobce zařízení pro ropné plošiny se rozhodl vylepšit své vrtné systémy v Atlantiku. Bylo potřeba zvážit mnoho faktorů, protože trubky dlouhé i přes 90 stop je přesné umístit naprosto přesně. To však není jediný požadavek. Senzory musí v trvale a spolehlivě fungovat v korozivním mořském prostředí a mít požadovanou certifikaci pro ropné a plynové aplikace. Po prozkoumání řady možných řešení se zákazník rozhodl pro nevýbušné rotační snímače od POSITAL.

Uzavírací ventily

Řízení procesů je kritickým faktorem při vytváření bezpečného a efektivního pracovního prostředí. Systémy Blowout Preventer (BOP) jsou zásadní bezpečnostní součástí v podvodních ropných vrtech. Řízením tlaku na vrtu a toku ropy a plynu jsou systémy BOP často první složkou zpětné vazby řízení. Kritická kontrola však nutně neznamená složitý senzorový systém. Aplikace vyžadovala senzor, který by mohl poskytovat informace o naklonění ve dvou osách a který by bylo možné snadno kombinovat se stávajícím řídicím systémem. Nakonec padlo rozhodnutí ve prospěch snímače sklonu kapalinových článků TILTIX.

 

Dráha - lineární pohyb

Sledování lineárního pohybu, popřípadě rychlosti je ve strojírenství základním kamenem téměř všech konstrukčních sestav. Díky možnosti přiřadit dráze nebo úhlové poloze kdykoli přesnou a jednoznačnou hodnotu, staly se lineární snímače jedním z nejdůležitějších vazebních prvků mezi mechanickou konstrukcí stroje a řídícím systémem. Snímacích principů je celá řada. V naší nabídce jsou to snímače lankové, tedy kontaktní a snímače magnetostrikční, bezkontaktní. Obě varianty mají své přednosti i zápory.

Principy

Hladina

Snímače hladiny pracují na spolehlivém a ověřeném plovákovém principu. Každý plovák má v sobě magnet. Jeho magnetické pole způsobí ve vlnovodu (uvnitř tyče) deformaci. Viz magnetostrikční princip měření. Tento způsob má řadu předností. Umožňuje uživatelům jedním senzorem měření hladiny, rozhraní hladin, teploty, objemu a je vybaven alarmem vysoké hladiny!

Principy

Rotační pohyb

Snímače pracující na optickém, magnetickém a kapacitním principu. S vysokou odolností proti rázům a vibracím. K dispozici je volitelná povrchová úprava z nerezové oceli

Inkrementální kodéry

Libovolný počet pulsů až do 16 384 pulsů na otáčku
Flexibilní škálování a funkčnost
Kompaktní provedení do Ø 36 mm

Absolutní kodéry

Polohujte hodnoty i v případě výpadku napájení
Technologie Wiegand – není potřeba záložní baterie

Principy

Náklon

Mikro mechanický polovodičový mechanismus - změnou náklonu je způsoben rozdíl v kapacitě mezi kondenzátorovými deskami. Je umožněn tříosý směr měření úhlu.

Principy

Zabezpečení prostor

Automatická sekční vrata pro privátní i průmyslový sektor vyžadují použití různých ochranných senzorů a příslušenství, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz. Produktová řada VITECTOR nabízí řešení pro všechny podmínky při snímání a monitorování těchto systémů.

Principy

© Copyright 2024 ALPHA international s.r.o.

Tomuhle webu dodali šťávu v: